Bluetooth Stereo Headset BH 903 - 1. Introduktion

background image

Introduktion

Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 kan du lytte til
musik og håndtere opkald håndfrit på en kompatibel
mobilenhed. Headsettet har også en indbygget FM-radio.
Du kan bruge headsettet sammen med kompatible enheder,
som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
headsettet i brug. Læs også brugervejledningen til
mobilenheden. Den indeholder vigtige oplysninger om
sikkerhed og vedligeholdelse.

Gå ind på www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-
websted, hvor du kan finde den nyeste version af
brugervejledningen samt yderligere oplysninger vedrørende
dit Nokia-produkt.

Opbevar headsettet og dets tilbehør utilgængeligt for børn.

background image

I n t r o d u k t i o n

7