Bluetooth Stereo Headset BH 903 - 4. Menufunktioner

background image

Menufunktioner

Headsettets menu indeholder følgende funktioner:

(musikafspiller),

(FM-radio),

(seneste opkald) og

(indstillinger).

Du kan få adgang til en række menufunktioner ved at trykke
på menutasten, når der ikke er nogen igangværende opkald.
Tryk på en af navigeringstasterne for at gennemse
funktionerne. Tryk på navigeringstasten, hvis du vil vælge
en funktion.

Du kan gennemse indstillingerne eller
indstillingsmulighederne ved at trykke på en af
navigeringstasterne. Hvis ikke alle indstillinger kan vises på
skærmen, vises

eller

. Den aktive indstilling indikeres

af en udfyldt cirkel. Tryk på valgtasten, hvis du vil vælge en
indstilling.

Tryk på menutasten for at vende tilbage til det forrige
menuniveau (eller forlade listen over menufunktioner).

background image

M e n u f u n k t i o n e r

30