Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Sprog

background image

Sprog

Du kan vælge sprog for de viste tekster på headsettets
skærm ved at vælge

Sprog

. Rul til det ønskede sprog, og tryk

på valgtasten. Sproget opdateres automatisk fra den
tilsluttede Nokia-enhed, hvis enheden leverer
sprogindstillingen.