Bluetooth Stereo Headset BH 903 ohje

background image

Nokia Bluetooth stereo-HF
BH-903 -laitteen
käyttöohje

9205807

2. painos / FI

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tuote HS-72W on direktiivin
1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta
on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007, 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja
yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai
kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai
tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista lupaa.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden
tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen
lisenssinhaltijat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä

background image

eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä
vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen
virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei
anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei
soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa
itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta
milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-
tuotteiden myyjältä.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia,
joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja
-määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja
määräyksiä.

9205807 / 2. painos / FI

background image

S i s ä l t ö

4