Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Virran katkaiseminen

background image

Virran katkaiseminen

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja ilmoitus

Suljetaan

tulee

näyttöön.

HF-laitteesta katkeaa virta automaattisesti, jos se ei ole
yhteydessä sen kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen eikä sitä
käytetä noin 30 minuuttiin.