Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Automaattinen näppäinlukko

background image

Automaattinen näppäinlukko

Jos haluat ottaa automaattisen näppäinlukon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä, valitse

Aut. näppäinl.

Kun

automaattinen näppäinlukko on käytössä, näppäimet
lukittuvat 30 sekunnin kuluttua (kun puhelua ei ole
käynnissä), jos näppäimiä ei paineta kyseisenä aikana. Katso
myös “Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen“
sivulla 22.