Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Sisältö

background image

Sisältö

1. Johdanto.................................................................... 6

Langaton Bluetooth-tekniikka................................................................ 7

2. Alkutoimet................................................................. 8

Näppäimet ja osat...................................................................................... 8
Laturit......................................................................................................... 10
Akun lataaminen ..................................................................................... 11
Virran kytkeminen tai katkaiseminen................................................ 12

Virran kytkeminen............................................................................... 12
Virran katkaiseminen ......................................................................... 13

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen....................................... 13

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen HF-laitteen
ja puhelimen välille ............................................................................ 13
Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen HF-laitteen
ja musiikkilaitteen välille .................................................................. 15
HF-laitteen yhteyden katkaiseminen ............................................ 16
HF-laitteen yhteyden muodostaminen uudelleen ..................... 17

Näyttö......................................................................................................... 18

3. Peruskäyttö.............................................................. 20

HF-laitteen käyttö .................................................................................. 20
HF-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen................................ 21
Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen ...................... 22

background image

S i s ä l t ö

5

Kellonajan katsominen .......................................................................... 23
Soittaminen .............................................................................................. 23
Vastaaminen puheluun.......................................................................... 24
Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen ............. 24
Puhelun siirtäminen HF-laitteen ja puhelimen välillä.................. 25
Koputuspalvelu ........................................................................................ 25
Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen
alkutilaan................................................................................................... 26
Vianmääritys............................................................................................. 27

4. Valikkotoiminnot .................................................... 28

Soitin .......................................................................................................... 29
FM-radio .................................................................................................... 31

Radiokanavan etsiminen ................................................................... 32
Radion kuunteleminen....................................................................... 32

Viime puhelut ........................................................................................... 34
Asetukset ................................................................................................... 34

Kirkkaus.................................................................................................. 35
Yhteydet................................................................................................. 35
Automaattinen näppäinlukko .......................................................... 36
Kieli ......................................................................................................... 36
Laitteen palauttaminen alkutilaan................................................. 37

5. Tietoa akuista .......................................................... 38

Huolto-ohjeita ............................................................. 40

background image

J o h d a n t o

6

1.