Bluetooth Stereo Headset BH 903 - De hoofdtelefoon koppelen en verbinden met een telefoon

background image

De hoofdtelefoon koppelen en verbinden met
een telefoon

Als uw telefoon het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt en
een muziekspeler bevat, kunt u de hoofdtelefoon ook
gebruiken om de muziekspeler te bedienen.

1. Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld.

2. Als de hoofdtelefoon niet eerder aan een apparaat is

gekoppeld, schakelt u de hoofdtelefoon in. De
hoofdtelefoon wordt automatisch in de
koppelingsmodus gezet.

Als de hoofdtelefoon al eerder met een ander apparaat is
gekoppeld, schakelt u de hoofdteleoon uit en houdt u de

background image

A a n d e s l a g

16

aan/uit-toets ingedrukt totdat tekst over de koppeling
wordt weergegeven. U kunt ook een koppelingsproces
beginnen door de functie

Koppeling

te gebruiken die

wordt beschreven in “Verbindingen,“ p. 38.

Druk op de selectietoets als u het koppelen wilt
annuleren.

3. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in en laat

het apparaat naar Bluetooth-apparaten zoeken.

4. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia BH-903) in de lijst

met gevonden apparaten op uw telefoon.

5. Voer de code 0000 in om de hoofdtelefoon en de

telefoon te koppelen en te verbinden. Bij sommige
telefoons moet u nog apart verbinding maken nadat u
ze hebt gekoppeld. U hoeft de hoofdtelefoon slechts
eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als het koppelingsproces is geslaagd, wordt

Koppel. OK

weergegeven en verschijnt de hoofdtelefoon in het menu
van het de telefoon waarin u de gekoppelde Bluetooth-
apparatuur kunt bekijken.

background image

A a n d e s l a g

17