Bluetooth Stereo Headset BH 903 - De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten

background image

De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten

Als de hoofdtelefoon de verbinding met een gekoppeld
apparaat verliest, kunt u de hoofdtelefoon handmatig met

background image

A a n d e s l a g

19

het apparaat verbinden. Schakel de hoofdtelefoon in en ga
op een van de volgende manieren te werk:

Breng de verbinding tot stand in het Bluetooth-menu
van het gekoppelde apparaat.

Druk op de menutoets en selecteer

>

Verbinding

en

Oproepverbindingen

or

Muziekverbindingen

. Zie

“Verbindingen,“ p. 38 voor details.

Houd de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt
om verbinding te maken met een apparaat dat het
handsfree Bluetooth-profiel ondersteunt, of houd de
toets voor afspelen/pauzeren ingedrukt om verbinding
te maken met een apparaat dat het Bluetooth-profiel
A2DP ondersteunt.

U kunt het apparaat wellicht zo instellen dat de
hoofdtelefoon er automatisch verbinding mee maakt
wanneer deze wordt ingeschakeld. In Nokia-apparatuur
moet u hiervoor de instellingen voor gekoppelde apparaten
in het Bluetooth-menu wijzigen.

background image

A a n d e s l a g

20