Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Laders

background image

Laders

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de
volgende laders: AC-3, AC-4, AC-5 en DC-4.

background image

A a n d e s l a g

12

Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door
Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze
hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere typen

kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan
gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u
toebehoren losmaakt.