Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Scherm

background image

Scherm

Als de hoofdtelefoon is ingeschakeld en gedurende
ongeveer 10 seconden niet wordt gebruikt, wordt de
energiebespaarmodus voor het scherm ingeschakeld. In
deze modus wordt het scherm afwisselend ongeveer
5 seconden uitgeschakeld en ongeveer 1 seconde
ingeschakeld.

Wanneer het scherm in de energiebespaarmodus staat, kunt
u het activeren door op een willekeurige toets te drukken.

Als u het scherm en de toetsen wilt activeren wanneer de
toetsen vergrendeld zijn, drukt u kort op de aan/uit-toets.
Raadpleeg ook “De toetsen vergrendelen of ontgrendelen,“
p. 24.

Op het scherm kunnen de volgende indicatoren worden
weergegeven:

De hoofdtelefoon is verbonden met een
compatibel apparaat en kan worden gebruikt.

De hoofdtelefoon is niet verbonden met een
compatibel apparaat.

background image

A a n d e s l a g

21

U bent aan het bellen.

U voert een gesprek en een ander gesprek staat in
de wacht.

U hebt oproepen gemist. Deze indicator wordt niet
weergegeven in de radio- en muziekafspeelmodus.

Het geluid van de microfoon is uitgeschakeld
(tijdens een gesprek).

De batterij is volledig opgeladen.

De batterij is bijna leeg.

De toetsen van de hoofdtelefoon zijn vergrendeld.

De hoofdtelefoon bevindt zich in de radiomodus.

De hoofdtelefoon bevindt zich in de
muziekspelermodus.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

22

3.