Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Een gesprek tot stand brengen

background image

Een gesprek tot stand brengen

U kunt een gesprek tot stand brengen door de mobiele
telefoon op de gewone manier te gebruiken terwijl de
hoofdtelefoon ermee verbonden is.

Als uw telefoon nummerherhaling bij de hoofdtelefoon
ondersteunt, drukt u tweemaal op de toets voor
beantwoorden/beëindigen wanneer er geen gesprek actief
is. Raadpleeg ook “Recente gesprekken,“ p. 37.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

26

Als u met de hoofdtelefoon van uw apparaat met
spraaklabels kunt bellen, houdt u de toets voor beëindigen/
beantwoorden ingedrukt wanneer er geen gesprek actief is.
Volg de gebruikershandleiding bij het apparaat voor de
verdere procedure.

U kunt een gesprek beëindigen door op de toets voor
beantwoorden/beëindigen te drukken.