Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Instellingen wissen of herstellen

background image

Instellingen wissen of herstellen

U kunt de oorspronkelijke instellingen van de hoofdtelefoon
herstellen via de functie

Configureren

>

Reset

(zie

“Instellingen terugzetten,“ p. 40). U kunt ook de
hoofdtelefoon uitschakelen, de aan/uit-toets en de toets
voor beantwoorden/beëindigen tegelijkertijd ingedrukt

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

29

houden en dan op de selectietoets drukken om de handeling
te bevestigen.

Voer een reset uit als de hoofdtelefoon niet meer
functioneert terwijl deze wel is opgeladen. Sluit hiervoor de
hoofdtelefoon aan op een lader en druk tegelijk op de aan/
uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen. Met
deze reset worden de instellingen van de hoofdtelefoon niet
gewist.