Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Automatische toetsvergrendeling

background image

Automatische toetsvergrendeling

Om de automatische toetsvergrendeling in- of uit te
schakelen selecteert u

Autom. vergr.

. Wanneer de

automatische toetsvergrendeling aan is, worden de toetsen
na 30 seconden vergrendeld (als er geen gesprek actief is)
als de toetsen in die tijd niet worden ingedrukt. Raadpleeg
ook “De toetsen vergrendelen of ontgrendelen,“ p. 24.