Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Instellingen terugzetten

background image

Instellingen terugzetten

U kunt de oorspronkelijke instellingen herstellen door

Reset

te selecteren en op de selectietoets te drukken om de
handeling te bevestigen. Alle instellingen die u hebt
opgeslagen (zoals radiozenders en gekoppelde apparaten)
worden verwijderd. Raadpleeg ook “Instellingen wissen of
herstellen,“ p. 28.

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

41

5.