Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Verbindingen

background image

Verbindingen

U kunt de Bluetooth-apparaten die zijn verbonden met de
hoofdtelefoon beheren door

Verbinding

te selecteren.

Als u de hoofdtelefoon wilt koppelen aan een compatibel
apparaat, selecteert u

Koppeling

(druk op de selectietoets

om het koppelen te annuleren). Als

Kopp. starten?

wordt

weergegeven, drukt u op de selectietoets en volgt u verder
de aanwijzingen op in “De hoofdtelefoon koppelen en
verbinden,“ p. 15. Als u een koppelingsproces start terwijl
de hoofdtelefoon is verbonden met een apparaat, wordt de
verbinding geannuleerd.

Als u de momenteel gekoppelde mobiele telefoons die het
handsfree Bluetooth-profiel ondersteunen, selecteert u

Oproepverbindingen

. Om de huidige gekoppelde

background image

M e n u f u n c t i e s

39

muziekapparaten die het Bluetooth-profiel A2DP
ondersteunen te bekijken selecteert u

Muziekverbindingen

.

Het momenteel verbonden apparaat wordt aangegeven met
een gevuld rondje. U kunt de hoofdtelefoon met een
apparaat verbinden of de verbinding tussen de
hoofdtelefoon en het apparaat verbreken door naar het
apparaat te bladeren en op de selectietoets te drukken.