Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De
volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en
allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen
bevatten die corrosie van elektronische schakelingen
veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan
volledig opdrogen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile
plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische
onderdelen kunnen beschadigd raken.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is.
Hoge temperaturen kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten, batterijen
beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen
of smelten.

background image

V e r z o r g i n g e n o n d e r h o u d

44

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is.
Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur
krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan,
waardoor elektronische schakelingen beschadigd
kunnen raken.

Probeer het apparaat niet open te maken.

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met
het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne
elektronische schakelingen en fijne mechaniek
beschadigen.

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of
sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te
maken.

Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende
onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij en de lader.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde
servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

background image

V e r z o r g i n g e n o n d e r h o u d

45

Verwijdering
Het symbool van de doorgestreepte container op uw
product, in de documentatie of op de verpakking wil
zeggen dat alle elektrische en elektronische

producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden
afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel
geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor
andere locaties waar gescheiden
afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze
producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te
leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te
voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen.
Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt
u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw
plaatselijke overheid, nationale organisaties voor
producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke
vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor
het product of instructies over het inleveren van uw
overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke
informatie op www.nokia.com.