Bluetooth Stereo Headset BH 903 - 1. Innledning

background image

Innledning

Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 kan du lytte til
musikk og håndtere samtaler på en kompatibel mobilenhet
håndfritt. Headsettet har også en innebygd FM-radio. Du
kan bruke headsettet med kompatible enheter som støtter
trådløs Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker
headsettet. Les brukerhåndboken for mobilenheten også.
Der finner du viktig informasjon om sikkerhet og
vedlikehold.

Du kan finne nyeste versjon av håndboken og mer
informasjon knyttet til Nokia-produktet, på
www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-
webområdet.

Oppbevar headsettet og alt tilbehøret utilgjengelig for små
barn.

background image

I n n l e d n i n g

7