Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Display

background image

Display

Dersom headsettet er slått på, men ikke har vært i bruk de
siste 10 sekundene, går displayet over i
strømsparingsmodus. I denne modusen slås displayet av i
ca. 5 sekunder og på i ca. 1 sekund i regelmessige
intervaller.

Du aktiverer displayet når det er i strømsparingsmodus, ved
å trykke på hvilken som helst tast.

Du aktiverer displayet og tastene hvis tastene er låst, ved å
trykke på av/på-tasten. Se også “Låse eller låse opp tastene“
på s. 22.

background image

K o m m e i g a n g

19

Følgende indikatorer kan vises på displayet:

Headsettet er koblet til en kompatibel enhet og
klart til bruk.

Headsettet er ikke koblet til en kompatibel enhet.

Du har en aktiv samtale.

Du har en aktiv samtale og en annen på vent.

Du har ubesvarte anrop. Denne indikatoren vises
ikke i radio- og musikkavspillingsmodus.

Lyden for mikrofonen er slått av (under en
samtale).

Batteriet er fulladet.

Det er lite strøm igjen i batteriet.

Tastene på headsettet er låst.

Headsettet er i radiomodus.

Headsettet er i musikkavspillingsmodus.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

20

3.