Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les nøye gjennom “Batteriinformasjon“ på side 37 før du
lader batteriet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til

laderkontakten på
headsettet. Når ladingen
starter, vises

Lader

kort

på headsettet. En
batterianimasjon vises
mens ladingen pågår.

Det kan ta litt tid før ladingen starter. Hvis ladingen ikke
starter, kan du forsøke å koble fra laderen og koble den
til igjen. Det kan ta opptil 45 minutter å lade batteriet
helt opp.

3. Når batteriet er fulladet, vises

. Koble laderen fra

headsettet og stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 11 timer taletid,
opptil 150 timer standbytid, opptil 11 timer

background image

K o m m e i g a n g

13

musikkavspillingstid eller opptil 11 timer radiospilletid. Med
20 minutter lading har batteriet nok strøm til opptil 9 timer
taletid, musikkavspillingstid eller radiospilletid.

Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet hvert
femte minutt, og

blinker på displayet. Lad batteriet

på nytt.