Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Ladere

background image

Ladere

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra
følgende ladere: AC-3, AC-4, AC-5 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av
Nokia for bruk med dette ekstrautstyret. Bruk av

andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan
være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde
i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

background image

K o m m e i g a n g

12