Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Koble til headsettet igjen

background image

Koble til headsettet igjen

Hvis headsettet mister tilkoblingen til en sammenkoblet
enhet, kan du koble headsettet til enheten manuelt. Slå på
headsettet, og gjør ett av følgende:

Gjør tilkoblingen i Bluetooth-menyen på den
sammenkoblede enheten.

Trykk på menytasten, og velg

>

Tilkobling

og

Anropstilkoblinger

eller

Musikktilkoblinger

. Du finner

mer informasjon i “Tilkobling“ på side 34.

background image

K o m m e i g a n g

18

Hold inne svar/avslutt-tasten for å koble til en enhet
som støtter Bluetooth-profilen Hands-Free, eller hold
inne spill av/pause-tasten for å koble til en enhet som
støtter Bluetooth-profilen A2DP.

Det kan hende at du kan stille inn enheten slik at headsettet
kobles til enheten automatisk når du slår det på. På Nokia-
enheter gjør du dette ved å endre innstillingene for
sammenkobling i Bluetooth-menyen.