Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Sammenkoble og koble headsettet til en musikkenhet

background image

Sammenkoble og koble headsettet til en
musikkenhet

Hvis telefonen ikke støtter Bluetooth-profilen A2DP, kan du
separat sammenkoble headsettet med telefonen og en
musikkenhet som støtter denne profilen

Hvis du har sammenkoblet og koblet headsettet til
telefonen, kobler du fra headsettet før du sammenkobler
det med en musikkenhet.

Hvis du vil sammenkoble headsettet med en musikkenhet,
følger du instruksjonene i “Sammenkoble og koble
headsettet til en telefon“ på side 14. Hvis musikkenheten
ikke har et tastatur, kan det hende at den bruker Bluetooth-
passordet 0000 som standard. Hvis ikke, ser du i
brukerhåndboken for musikkenheten for å endre standard
Bluetooth-passord til 0000.

Hvis sammenkoblingen er vellykket, vises

Sammk. OK

.

background image

K o m m e i g a n g

17