Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Sammenkoble og koble headsettet til en telefon

background image

Sammenkoble og koble headsettet til en
telefon

Hvis du har en mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen
A2DP og har en musikkavspiller, kan du også bruke
headsettet til å styre spilleren.

1. Telefonen må være slått på.

2. Hvis headsettet ikke har vært sammenkoblet med en

enhet tidligere, slår du på headsettet. Headsettet går
automatisk i sammenkoblingsmodus.

background image

K o m m e i g a n g

15

Hvis headsettet har vært sammenkoblet med en annen
enhet tidligere, slår du av headsettet og holder inne av/
på-tasten til teksten om sammenkobling vises. Du kan
også starte sammenkoblingen ved hjelp av

Samm.kobling

-funksjonen som er beskrevet under

“Tilkobling“ på side 34.

Trykk på valgtasten for å avbryte sammenkoblingen.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen, og angi at

den skal søke etter Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet (Nokia BH-903) fra listen over enhetene

som er funnet på telefonen.

5. Skriv inn passordet 0000 for å sammenkoble og koble

headsettet til telefonen. Med enkelte telefoner må
tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen.
Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres
bare én gang.

Hvis sammenkoblingen er vellykket, vises

Sammk. OK

, og

headsettet vises i menyen på telefonen der du kan vise de
sammenkoblede Bluetooth-enhetene.

background image

K o m m e i g a n g

16