Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Slå av

background image

Slå av

Du slår av headsettet ved å holde inne av/på-tasten til
headsettet piper og

Slår av

vises.

Headsettet slår seg av automatisk hvis det ikke kobles til en
sammenkoblet enhet og headsettet ikke blir brukt innen
30 minutter.