Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Taster og deler

background image

Taster og deler

Headsettet består av følgende deler:

1. Øretelefoner

2. Kontroller med mikrofon på baksiden, lyd av-tast på

siden og svar/avslutt-tast på framsiden.

1

2

4

8

7

9

11

6

3

10

12

13

5

8

9

14

background image

K o m m e i g a n g

10

3. Laderkontakt

4. Nakkestropp

5. Av/på-tast

6. Display

7. Spol tilbake-tast

8. Blataster

9. Stopptast

10. Menytast

11. Valgtast

12. Spol framover-tast

13. Spill av/pause-tast

14. Svar/avslutt-tast

Symbolene for spol tilbake-tasten, spol framover-tasten,
stopptasten, spill av/pause-tasten og svar/avslutt-tasten
vises hvis tastene kan brukes og headsettet ikke er i
strømsparingsmodus eller tastene er låst. Trykk på tastene
med kun én finger.

background image

K o m m e i g a n g

11

Du må lade batteriet og sammenkoble headsettet med en
kompatibel enhet før du kan begynne å bruke headsettet.

Deler av enheten er magnetisk. Headsettet kan trekke til seg
metaller. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske
lagringsmedier i nærheten av headsettet ettersom
informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.