Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Feilsøking

background image

Feilsøking

Hvis du har problemer med å koble headsettet til en
kompatibel mobiltelefon eller musikkenhet, gjør du
følgende:

Kontroller at headsettet er ladet, slått på og
sammenkoblet med enheten.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på
enheten.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

27

Kontroller at headsettet ikke er mer enn 10 meter fra
enheten, og at det ikke er noen hindringer mellom
headsettet og enheten, for eksempel vegger eller
elektroniske enheter.

Hvis navnet til personen som ringer, ikke vises på
headsetdisplayet selv om det er lagret på mobiltelefonen
som er koblet til headsettet, er det mulig at telefonen ikke
er helt kompatibel med headsettet.

background image

M e n y f u n k s j o n e r

28

4.