Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Flytte samtalen mellom headsettet og telefonen

background image

Flytte samtalen mellom headsettet og

telefonen

Du flytter samtalen fra headsettet til den sammenkoblede
telefonen ved å holde inne av/på-tasten (headsettet slås av)
eller bruke tastene på telefonen.

Hvis du vil sette samtalen tilbake til headsettet, slår du på
headsettet eller holder inne svar/avslutt-tasten (når
headsettet er på).

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

25