Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Foreta et anrop

background image

Foreta et anrop

Når du skal ringe, bruker du mobiltelefonen som vanlig når
headsettet er koblet til den.

Hvis telefonen støtter tilbakeringing til det sist ringte
nummeret med headsettet, trykker du to ganger på svar/
avslutt-tasten når det ikke er noen aktiv samtale. Se også
“Anropslogg“ på s. 33.

Hvis enheten støtter taleoppringing med headsettet, holder
du inne svar/avslutt-tasten når det ikke er noen aktiv
samtale, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for
telefonen.

Du avslutter en samtale ved å trykke på svar/avslutt-tasten.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

24