Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Justere volumet i headsettet

background image

Justere volumet i headsettet

Du justerer volumet i headsettet ved å
dra fingeren med klokken rundt
valgtasten på det berøringsfølsomme
området for å heve det og mot klokken
for å senke det. Bruk kun én finger om
gangen.

Du kan også bruke tastene på den
kompatible mobiltelefonen eller musikkenheten.

Du kan justere volumet under en samtale eller når du lytter
til musikkavspilleren eller radioen.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

22