Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Låse eller låse opp tastene

background image

Låse eller låse opp tastene

Du låser eller låser opp tastene på headsettet (også under en
samtale) ved å trykke kort på av/på-tasten. Når tastene er
låst, vises

.

Når du foretar eller mottar et anrop, forblir tastelåsen av til
samtalen avsluttes hvis du ikke låser tastene manuelt under
samtalen.

Når tastelåsen er på, kan du ikke slå av headsettet, og
følgende tastesymboler vises ikke: svar/avslutt-tast, spol
tilbake-tast, spol framover-tast, stopptast og spill av/
pause-tast.

Les “Automatisk tastelås“ på side 35 for informasjon om
hvordan du stiller inn at tastene på headsettet skal låses
automatisk.