Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Samtale venter

background image

Samtale venter

Samtale venter er en nettverkstjeneste. Hvis du skal kunne
bruke samtale venter, må mobiltelefonen støtte Bluetooth
Hands-Free Profile 1.5, og samtale venter må være aktivert
på telefonen.

Du kan besvare en ventende samtale og sette den aktive
samtalen på vent ved å holde inne svar/avslutt-tasten.

Du kan besvare en ventende samtale og avslutte den aktive
samtalen ved å trykke på svar/avslutt-tasten.

Du avviser en ventende samtale og fortsetter den aktive
samtalen ved å trykke to ganger på svar/avslutt-tasten.

Hvis du vil veksle mellom den aktive samtalen og samtalen
på vent, holder du inne svar/avslutt-tasten.

Du avslutter den aktive samtalen og gjør samtalen på vent
aktiv ved å trykke på svar/avslutt-tasten.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

26