Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Slette innstillinger eller nullstille

background image

Slette innstillinger eller nullstille

Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige innstillingene for
headsettet, bruker du funksjonen

Oppsett

>

Nullstill

(se “Nullstille“ på side 36). Du kan også slå av headsettet,
holde inne av/på-tasten og svar/avslutt-tasten samtidig og
trykke på valgtasten for å bekrefte valget.

Hvis headsettet slutter å virke til tross for at det er ladet
opp, kan du koble headsettet til en lader og trykke på av/på-
tasten og svar/avslutt-tasten samtidig. Nullstillingen sletter
ikke headsetinnstillingene.