Bluetooth Stereo Headset BH 903 - 4. Menyfunksjoner

background image

Menyfunksjoner

Headsettet har en meny som inneholder følgende
funksjoner:

(musikkavspiller),

(FM-radio),

(anropslogg) og

(innstillinger).

Hvis du vil åpne en liste over menyfunksjonene, trykker du
på menytasten når du ikke har en aktiv samtale. Trykk på en
av blatastene for å bla gjennom funksjonene. Trykk på
valgtasten for å velge en funksjon.

Trykk på en av blatastene for å bla gjennom innstillinger
eller innstillingsvalg. Hvis det ikke er plass til alle
innstillingene på displayet, vises

eller

. Det aktive

valget er angitt med en fylt sirkel. Trykk på valgtasten for å
velge et alternativ.

Du går tilbake til forrige menynivå (eller går ut av listen over
menyfunksjoner) ved å trykke på menytasten.

background image

M e n y f u n k s j o n e r

29