Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Anropslogg

background image

Anropslogg

Du viser anropsloggen ved å trykke på menytasten og velge

og ønsket undermeny. Du kan vise de siste oppringte,

besvarte og ubesvarte anropene. Når du kobler headsettet
til mobiltelefonen, overføres anropsinformasjonen fra
telefonen til headsettet dersom telefonen støtter denne
funksjonen.

Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte samtaler kun
hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er
slått på og befinner seg innenfor nettverkstjenesteområdet.

background image

M e n y f u n k s j o n e r

34

Bla til et nummer, og trykk på svar/avslutt-tasten for å
foreta et anrop.