Bluetooth Stereo Headset BH 903 - FM-radio

background image

FM-radio

Du slår på FM-radioen i headsettet ved å trykke på
menytasten og velge

. Hvis du har lyttet til

musikkavspilleren, stopper denne.

Når headsettet er i radiomodus, vises

. Headsetkabelen

fungerer som antenne for radioen.

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå.
Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.