Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Søke etter radiokanal

background image

Søke etter radiokanal

Du søker etter radiokanaler som er tilgjengelige der du
befinner deg, ved å holde inne spol fram- eller spol tilbake-
tasten i ca. 2 sekunder. (Trykk på stopptasten for å stoppe
søket.)

background image

M e n y f u n k s j o n e r

32

Når headsettet finner en kanal, begynner kanalen å spille,
og navnet, frekvensen og signalstyrken til kanalen vises.
Kanalnavnet vises kun hvis kanalen støtter RDS-
teknologien (RDS = Radio Data Systems).

Du lagrer en kanal på headsettet ved å holde inne spill av/
pause-tasten, trykke på spol framover- eller spol tilbake-
tasten for å bla til ønsket minneplassering og holde inne
spill av/pause-tasten.