Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Innstillinger

background image

Innstillinger

Du endrer innstillinger for headsettet ved å trykke på
menytasten og velge

og ønsket undermeny.