Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Automatisk tastelås

background image

Automatisk tastelås

Du slår den automatiske tastelåsen på eller av ved å velge

Aut. tastelås

. Når den automatiske tastelåsen er på, låses

tastene hvis det går 30 sekunder uten at du trykker på en
tast (når du ikke har en aktiv samtale). Se også “Låse eller
låse opp tastene“ på s. 22.

background image

M e n y f u n k s j o n e r

36