Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Nullstille

background image

Nullstille

Du gjenoppretter de opprinnelige innstillingene ved å velge

Nullstill

og trykke på valgtasten for å bekrefte valget. Alle

innstillingene du har laget (for eksempel radiokanaler og
sammenkoblede enheter), slettes. Se også “Slette
innstillinger eller nullstille“ på s. 26.

background image

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

37

5.