Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Språk

background image

Språk

Hvis du vil velge språk for tekstene som vises på displayet på
headsettet, velger du

Språk

. Bla til ønsket språk, og trykk på

valgtasten. Språket oppdateres automatisk fra den
tilkoblede Nokia-enheten dersom språkinnstillingene
overføres fra enheten.