Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Tilkobling

background image

Tilkobling

Velg

Tilkobling

for å administrere Bluetooth-enhetene som

er sammenkoblet med headsettet.

Hvis du vil sammenkoble headsettet med en kompatibel
enhet, velger du

Samm.kobling

(trykk på valgtasten for å

avbryte sammenkoblingen). Når

Strt sammk.?

vises, trykker

du på valgtasten og fortsetter som beskrevet i

background image

M e n y f u n k s j o n e r

35

“Sammenkoble og koble til headsettet“ på side 14. Hvis du
begynner å sammenkoble mens headsettet er koblet til en
enhet, avbrytes tilkoblingen.

Du viser sammenkoblede mobiltelefoner som støtter
Bluetooth-profilen Hands-Free, ved å velge

Anropstilkoblinger

. Du viser sammenkoblede musikkenheter

som støtter Bluetooth-profilen A2DP, ved å velge

Musikktilkoblinger

. Enheten som er koblet til enheten for

øyeblikket, er angitt med en fylt sirkel. Hvis du vil koble
headsettet til eller fra en enhet, blar du til enheten og
trykker på valgtasten.