Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Innhold

background image

Innhold

1. Innledning ................................................................. 6

Trådløs Bluetooth-teknologi ................................................................... 7

2. Komme i gang ........................................................... 9

Taster og deler ............................................................................................ 9
Ladere ......................................................................................................... 11
Lade batteriet........................................................................................... 12
Slå på eller av........................................................................................... 13

Slå på...................................................................................................... 13
Slå av ...................................................................................................... 14

Sammenkoble og koble til headsettet............................................... 14

Sammenkoble og koble headsettet til en telefon ...................... 14
Sammenkoble og koble headsettet til en musikkenhet ........... 16
Koble fra headsettet........................................................................... 17
Koble til headsettet igjen.................................................................. 17

Display........................................................................................................ 18

3. Grunnleggende bruk ............................................... 20

Bruke headsettet ..................................................................................... 20
Justere volumet i headsettet ............................................................... 21
Låse eller låse opp tastene ................................................................... 22
Vise klokken .............................................................................................. 22
Foreta et anrop ........................................................................................ 23

background image

I n n h o l d

5

Besvare et anrop...................................................................................... 24
Slå av eller på lyden for mikrofonen ................................................. 24
Flytte samtalen mellom headsettet og telefonen.......................... 24
Samtale venter......................................................................................... 25
Slette innstillinger eller nullstille ....................................................... 26
Feilsøking................................................................................................... 26

4. Menyfunksjoner ...................................................... 28

Musikkavspilling ...................................................................................... 29
FM-radio .................................................................................................... 31

Søke etter radiokanal ......................................................................... 31
Lytte til radio........................................................................................ 32

Anropslogg ................................................................................................ 33
Innstillinger............................................................................................... 34

Lysstyrke ................................................................................................ 34
Tilkobling ............................................................................................... 34
Automatisk tastelås............................................................................ 35
Språk ....................................................................................................... 36
Nullstille................................................................................................. 36

5. Batteriinformasjon .................................................. 37

Stell og vedlikehold..................................................... 39

background image

I n n l e d n i n g

6

1.