Bluetooth Stereo Headset BH 903 - 1. Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 kan du lyssna
på musik och hantera samtal på en kompatibel mobil enhet.
Headsetet har också en inbyggt FM-radio. Du kan använda
headsetet med kompatibla enheter som stöder trådlös
Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du
använder headsetet. Läs även den mobila enhetens
användarhandbok. Den innehåller viktig information om
säkerhet och skötsel.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala
webbplats efter den senaste versionen av den här
användarhandboken och ytterligare information om din
Nokia-produkt.

Förvara headsetet med tillbehör utom räckhåll för små barn.

background image

I n l e d n i n g

7