Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Display

background image

Display

Om headsetet är på och inte används under ca 10 sekunder,
går displayen in i energisparläge. I det läget stängs
displayen av i ca 5 sekunder och slås på under ca 1 sekund
med jämna mellanrum.

Du aktiverar displayen i energisparläge genom att trycka på
någon av knapparna.

Om du vill aktivera displayen och knapparna om knapparna
är låsta trycker du snabbt på på-/av-knappen. Se även ”Låsa
och låsa upp knapparna”, på sidan 21.

background image

K o m m a i g å n g

18

Följande indikatorer kan visas på displayen:

Headsetet är anslutet till en kompatibel enhet och
är redo att använda.

Headsetet är inte anslutet till en kompatibel enhet.

Ett samtal pågår.

Ett samtal pågår och ett annat samtal är parkerat.

Du har missade samtal. Den här indikatorn visas
inte i radio- eller musikspelarläget.

Mikrofonen är avstängd (under ett samtal).

Bateriet är fulladdat.

Batteriet börjar ta slut.

Headsetets knappar är låsta.

Headsetet är i radioläge.

Headsetet är i musikspelarläge.

background image

A n v ä n d n i n g

19

3.