Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Knappar och delar

background image

Knappar och delar

Headsetet innehåller följande delar:

1. Hörlurar

2. Kontroll med mikrofon på baksidan, sekretessknapp på

sidan och svara/avsluta-knapp på framsidan.

1

2

4

8

7

9

11

6

3

10

12

13

5

8

9

14

background image

K o m m a i g å n g

9

3. Kontakt för laddare

4. Nackband

5. På/av-knapp

6. Display

7. Bakåtspolningsknapp

8. Bläddringstangenter

9. Stoppknapp

10. Meny-knapp

11. Väljarknapp

12. Framåtspolningsknapp

13. Uppspelnings-/pausknapp

14. Svara/avsluta-knapp

Symbolerna för bakåtspolningsknappen,
framåtspolningsknappen, stoppknappen, uppspelnings-/
pausknappen och svara/avsluta-knappen visas om
knapparna kan användas och headsetet inte är i
energisparläge eller knapparna inte är låsta. Använd bara
ett finger när du trycker på någon av knapparna.

background image

K o m m a i g å n g

10

Innan du kan börja använda headsetet måste du ladda
batteriet och koppla ihop det med en kompatibel enhet.

Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig
föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra
magnetiska media nära headsetet eftersom information
som lagrats på dem kan raderas.