Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Återansluta headsetet

background image

Återansluta headsetet

Om headsetet tappar anslutningen till en hopkopplad enhet
kan du ansluta headsetet manuellt till enheten. Slå på
headsetet och gör något av följande:

Upprätta anslutningen i Bluetooth-menyn på den
hopkopplade enheten.

Tryck på menyknappen och välj

>

Anslutning

och

Samtalsanslutningar

eller

Musikanslutningar

. Mer

information finns i ”Anslutningar”, på sidan 34.

background image

K o m m a i g å n g

17

Håll svara/avsluta-knappen intryckt för att ansluta till
en enhet som stöder Bluetooth-profilen Hands-Free
eller uppspelnings-/pausknappen för att ansluta till en
enhet som stöder Bluetooth-profilen A2DP.

Du kanske kan ställa in enheten så att headsetet ansluter
automatiskt till den när headsetet slås på. För Nokia-
enheter gör du det genom att ändra inställningarna för
hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.