Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Koppla ihop och ansluta headsetet med en musikenhet

background image

Koppla ihop och ansluta headsetet med en
musikenhet

Om telefonen inte kan använda Bluetooth-profilen A2DP
kan du koppla ihop headsetet separat med telefonen och
med en musikenhet som har stöd för profilen.

Om du har kopplat ihop och anslutit headsetet till
telefonen, kopplar du bort headsetet från den innan du
kopplar ihop headsetet med en musikenhet.

Om du vill koppla ihop headsetet med en musikenhet följer
du anvisningarna i ”Koppla ihop och ansluta headsetet med
en telefon”, sidan 13. Om musikenheten saknar knappsats
används eventuellt Bluetooth-lösenordet 0000 som förvalt
värde. Om så inte är fallet läser du hur du ändrar det
förinställda Bluetooth-lösenordet till 0000 i
användarhandboken till musikenheten.

Om hopkopplingen lyckas visas

Koppling OK

på displayen.

background image

K o m m a i g å n g

16