Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Koppla ihop och ansluta headsetet med en telefon

background image

Koppla ihop och ansluta headsetet med en
telefon

Om mobiltelefonen stöder Bluetooth-profilen A2DP och har
en musikspelare kan du också sköta spelaren via headsetet.

1. Kontrollera att telefonen är påslagen.

2. Om headsetet inte tidigare kopplats ihop med en enhet,

slår du på headsetet. Headsetet går in i ihopkopplings-
läge automatiskt.

background image

K o m m a i g å n g

14

Om headsetet tidigare har kopplats ihop med en annan
enhet stänger du av headsetet och håller strömbrytaren
intryckt tills texten om ihopkoppling visas. Du kan också
starta ihopkopplingen med funktionen

Ihopkoppling

som beskrivs i ”Anslutningar”, sidan 34.

Om du vill avbryta ihopkopplingen trycker du på
valknappen)

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och ställ in

den på att söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet (Nokia BH-903) i listan med enheter som

hittats på telefonen.

5. Ange lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta

headsetet till telefonen. På vissa telefoner kan du
behöva göra anslutningen separat efter hopkopplingen.
Du behöver bara koppla ihop headsetet med telefonen
en gång.

Om hopkopplingen lyckas visas

Koppling OK

och headsetet

visas på den meny på telefonen som innehåller alla för
tillfället hopkopplade Bluetooth-enheter.

background image

K o m m a i g å n g

15