Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Koppla ur headsetet

background image

Koppla ur headsetet

Om du vill koppla bort headsetet från telefonen eller
musikenheten gör du på något av följande sätt:

Stäng av headsetet.

Tryck på menyknappen och välj

>

Anslutning

och

Samtalsanslutningar

eller

Musikanslutningar

. Mer

information finns i ”Anslutningar”, på sidan 34.

Koppla ur headsetet på enhetens Bluetooth-meny.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för
att koppla ur det.